Impact

Impact van de Talentenladder

In 2018 is de Talentenladder opgericht, om jonge talenten een podium te bieden en ze te betrekken bij het culturele leven van ’s Hertogenbosch. De cultuurstad van het Zuiden.

In 2018 is de Talentenladder opgericht.

Sindsdien hebben al 118 jongeren ervaringen opgedaan en impact gecreëerd binnen ’s-Hertogenbosch. Deze jonge makers hebben onder andere meegedraaid in techniek teams en stage gelopen bij Stichting Generatie Zuid.

Door de samenwerking met Jongeren Centrum De poort, Scouting Vught Zuid, het Koning Willem I College, de Herman Brood Academie, Avans Hogeschool, Fontys Hogeschool, KW1c heeft ervoor gezorgd dat circa 100 studenten bij de voorbereiding, de uitvoering en de afbouw van het festival betrokken zijn geweest. 

De Talentenladder wordt door de jongeren, studenten én professionals als positief ervaren.

Daarnaast hebben sommige jonge makers er een arbeidsovereenkomst aan over gehouden. Mede door al deze samenwerkingen worden de festival concepten van Stichting Generatie Zuid een succes, en hebben jonge professionals hun eigen talent verder leren ontwikkelen.